bearbetning bockning 300

 

Excenterpress
På Kullmek har vi Automat- och manuellpressning. Din produkt bestämmer hur tillverkningen sker.

Automatpressning
Presstryck: 125 ton

Manuell pressning
Presstryck: 15- 125 ton Material: Mässing, plåt, rostfritt, aluminium
Vår kapacitet:
Tjocklek: Max 4 mm